Współpraca

Firma chętnie podejmuje nowe wyzwania w zakresie rozszerzenia produkowanego asortymentu, zarówno według powierzonej dokumentacji jak i realizacją projektów, począwszy od fazy opracowania dokumentacji dla wyrobu, poprzez przygotowanie technologii produkcji, aż do uzyskania wyrobu finalnego wysokiej jakości.

Firma systematycznie rozwija swoją sieć handlową i jest zainteresowana nawiązywaniem na partnerskich warunkach współpracy z firmami handlowymi w zakresie dystrybucji oferowanych wyrobów, zarówno w kraju jak i za granicą.